Aldersfordelingen

Hvordan er aldersfordelingen før og nu?

Sundhed, velfærd, økonomi og uddannelse er blot nogle af de parametre, der er med til påvirke, hvordan kvindesammensætningen ser ud. På nedenstående figur kan man se, at der var markant færre kvinder over 65 år i 1880 og 1921, end der er i dag. Til gengæld var der langt flere i aldersgruppen 0-14 år i 1880 og 1921. Hovedårsagen er, at kvinder fik langt flere børn dengang, og omvendt er pensionisttilværelsen er langt mere behagelige i dag med gode pensionsordninger og et godt sundhedssystem. Begge dele var en mangelvare for hundrede år siden.

Klik på billedet for at se en større grafik.

billede 1

På nedenstående figur er det tydeligt, at der flyttede og stadig flytter mange kvinder til Odense, når de er i starten af 20’erne. Tidligere har der formentlig været tale om tjenestepiger, som kom til Odense for at søge arbejde. I dag flytter de unge kvinder til Odense for at studere. Efter det 25. år flytter mange af kvinderne væk. Formentlig for at finde nyt arbejde eller stifte familie andet steds. I både 1880 og 1921 var der et konstant fald i antallet af kvinder efter det 25. år. Årsagen var de dårligere levevilkår, der gjorde livet hårdere og kortere end det er i dag.

Klik på billedet for at se en større grafik.

billede 2