Kvinders livsforhold

Kvinders livsforhold i 1901

I 1901 var der i Odense 6.468 ugifte kvinder, 7.462 gifte kvinder og 1.847 enker. Det overraskende store antal ugifte skal ses i lyset af, at Odenses befolkning dengang var meget ung. Vielsesalderen var samtidig relativ høj, og mange unge kvinder flyttede fra landet til byen for at finde arbejde som tjenestepige. Det betød samlet set, at der var mange ugifte kvinder i byen.

Tryk på billedet for at se det i større opløsning.

graf1

Gifte kvinder

Helt indtil 1970’erne var det normen, at gifte kvinder ikke arbejdede ude, men var hjemme som husmødre. I 1901 havde kun 7% af Odenses gifte kvinder et arbejde. Det fremgår i hvert fald af folketællingen i 1901. Sandsynligvis var tallet ikke helt så lavt i virkeligheden. Mange af de gifte kvinder havde formentlig småjobs, som de bare ikke havde opgivet til folketællingen. Men under alle omstændigheder viser figuren, at normen om, at gifte kvinder skulle være husmødre, var særdeles stærk. Langt de fleste gifte kvinder fulgte den vej.

Tryk på billedet for at se det i større opløsning.

Graf2

 

Ugifte kvinder

Der er desværre ikke oplyst noget om erhvervsforholdene for næsten en tredjedel af kvinderne i folketællingen fra 1901. Sandsynlig har det dog kun været i de øverste samfundslag, at kvinderne ikke behøvede at bidrage til den hjemlige husholdning.

De ugifte kvinder fandt størst beskæftigelse i enten industrien eller som tjenestepiger. Tjenestepigerne var ofte unge kvinder, som lige var kommet til byen fra landet af. Flere af dem fandt sig en mand og blev efterfølgende husmødre. Inden for industrien arbejdede mange kvinder inden for tekstilindustrien, der var dog også enkelte kvinder på den fysisk hårde arbejdsplads Fyens Glasværk.

Odense seminarium fra 1885 var ét af landets første seminarier, der optog kvinder. Mange af lærerinderinder fra folketællingen blev uddannet her.

Når kvinderne nåede 65-års alderen var det meget få, der stadig havde et arbejde. De fleste endte på en form for understøttelse, som f.eks. den offentlige alderdomsunderstøttelse.

Tryk på billedet for at se det i større opløsning.

Graf3