Louise Winteler

Louise Winteler (1834-1925) stammede fra Heide i Holsten og havde som den ældste i en børneflok på 13 kun med besvær fået en beskeden uddannelse, da hun i 1853 kom til Odense og i det små begyndte at give privatundervisning, først til tre piger på tysk, men snart, da der kom flere elever, på dansk. Louise Wintelers skole for piger blev hurtigt velanskrevet – og med dens vægt på fagligt indhold et tydeligt alternativ til grundtvigsk prægede friskoler. Fra 1880 havde skolen egen bygning på Klostervej, og snart var skolen så velanskrevet, at den fik eksamensret, fra 1908 også til studentereksamen – i første omgang for kvindelige elever. Skolens status i begyndelsen af 1900-tallet ses måske allerbedst af, at Odenses kommunale skoledirektør selv brugte skolen til sine døtre.

Frk. Winteler var med til at grundlægge foreningen Den danske Pigeskole og er beskrevet som en god og myndig administrator, men også som en elskværdig og smidig forhandler. Hun videreuddannede sig livet igennem, og efter en studierejse til Norge indførte hun som den første i Danmark skolekøkkenundervisning i sin skole. I sprogundervisningen lagde hun større vægt på mundtlig udtryksfærdighed, end det var normalt i datiden, og hendes anseelse ses også af, at hun var den første kvinde, der blev godkendt som censor af ministeriet. Da hun i 1912 trak sig tilbage som skolebestyrer, efterfulgtes hun af sin niece, Margarethe Hoffmann, som også stod i spidsen for skolen, da den i 1920 overgik til staten, nu under navnet Skt. Knuds Gymnasium.